Files in this item

FilesDescriptionFormat

application/pdf

application/pdfBruce-text.pdf (17MB)
pdf of English version of textPDF

application/pdf

application/pdfBruce-slides.pdf (3MB)
pdf of presentation slidesPDF

application/pdf

application/pdfbruce-catalan.pdf (402kB)
pdf of Catalan version of textPDF

application/vnd.ms-powerpoint

application/vnd.ms-powerpointbruce-slides.ppt (7MB)
ppt of presentation slidesMicrosoft PowerPoint

Description

Title:The future of the university: A university focused on the student
Author(s):Bruce, Bertram C.
Subject(s):student-centered learning
Education, Higher
Inquiry cycle
Abstract:Learning is always student-centred, in the sense that it must build upon the student's prior experiences, expectations, and needs. But our universities have clung to the practice of one-way knowledge transfer, which has been revealed as nonsensical in an era of information explosion, multimedia, globalization, and rapidly changing lives. The university of the future should not continue this failed approach, nor should it simply cater to students as distracted customers of the information bazaar. Instead, it must find ways to engage students in meaningful inquiry, centering on students by encouraging them not to center on themselves. This presentation examines the challenge of creating a student-centred university through three interrelated questions: What is inquiry? How can we connect learning and life? and How can we foster integrative learning in the university? It uses the inquiry cycle as a lens for examining student learning that is connected to community and life. /////////////////////////////////////////////////////////// L'aprenentatge sempre està centrat en l'estudiant ja que s'ha de fonamentar en la seva experiència, així com en les seves expectatives i necessitats, però les nostres universitats s'aferren a la transferència de coneixement unidireccional. Aquest mètode resulta absurd en una era en què la gran quantitat d'informació, els dispositius multimèdia, la globalització i els canvis ràpids a la vida estan a l'ordre del dia. La universitat del futur no ha de continuar amb aquest enfocament erroni ni tractar els estudiants com clients distrets del basar de la informació, sinó que ha de cercar maneres de fer partícips els estudiants de les recerques importants i centrar-se en animar els estudiants a no centrar-se en ells mateixos. En aquesta ponència s'examina el desafiament de crear una universitat centrada en l'estudiant a través de tres preguntes relacionades entre si: què és la recerca? com podem relacionar l'aprenentatge i la vida? i com podem fomentar l'aprenentatge integrat a la universitat? A més, el cicle de recerca es considera com la lent que examina l'aprenentatge dels estudiants relacionat amb la comunitat i la vida.
Issue Date:2008-06-03
Publisher:DUGiMedia, Universitat de Girona
Citation Info:Bruce, Bertram C. (2008, June 3). The future of the university: A university focused on the student [Plenary session]. International Conference UNIVEST'08: The student as axis of change in the university, Girona, Spain.
Series/Report:Univest '08
Genre:Conference Paper / Presentation
Type:Text
Language:English
URI:http://hdl.handle.net/2142/43870
ISBN:978-84-8458-274-8
Publication Status:published or submitted for publication
Peer Reviewed:not peer reviewed
Date Available in IDEALS:2013-04-24


This item appears in the following Collection(s)

Item Statistics