University of Illinois Urbana-Champaign

Construction of Smart Data toward Dunhuang Grottoes

Wang, Xiaoguang; Wang, Hongyu; Chang, Wanli; Zhang, Chen; Xu, Lei

Loading…

Permalink

Description

Owning Collections

Library Trends 69 (1) Summer 2020: Digital Humanities and Libraries in China PRIMARY
Library Trends 69 (1) Summer 2020: Digital Humanities and Libraries in China. Edited by Lian Ruan and Xingye Du