University of Illinois Urbana-Champaign

Academic Unit
Collection
Author(s)
Keyword(s)
Type of Resource
Showing 121–150 of 1,768 items
Thumbnail for Mitochondrial genome in Hypsizygus marmoreus and its evolution in Dikarya
Mitochondrial genome in Hypsizygus marmoreus and its evolution in Dikarya
Wang, Gang; Lin, Jingxian; Shi, Yang; Chang, Xiaoguang; Wang, Yuanyuan; Guo, Lin; Wang, Wenhui; Dou, Meijie; Deng, Youjin; Ming, Ray; Zhang, Jisen

Thumbnail for Introduction
Introduction
Ruan, Lian; Du, Xingye